top of page

       . VỤ ÁN NAM HÀN

      . HIỆP ĐỊNH PARIS

      . BIỂN ĐẢO

Bạch Thư

Không phải chỉ là bỏ rơi một đồng minh, phản bội một tình bạn, nuốt chửng lời cam kết danh dự, còn là tê bạc với vong linh của 58 ngàn quân nhân bỏ mình trên chiến trường xa lạ, phản bội ý nghĩa cao quý của sự hy sinh tham chiến của hàng triệu lượt con em mình cho lý tưởng dân chủ, nền tảng tinh thần vô giá của Hoa Kỳ.

 

Tâm địa CS khi họ cam kết và hạ bút ký các văn kiện ngoại giao, đó là ký mà biết trước là sẽ không tôn trọng chữ ký của mình, ngay từ khi chữ ký chưa ráo mực.

Thắng lợi tại Seoul không những khẳng định ông Chánh không phải là khủng bố mà còn công nhận ông là một lãnh đạo tài ba cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Quyết định của Toà Án Tối Cao Nam Hàn là một chứng nhận lịch sử trọng đại cho tự do dưới các nguyên tắc dân chủ của công lý. Đó đồng thời là một biểu tượng cao tột của sự công bằng, một TIA HY VỌNG nhắn gửi đến Việt Nam cũng như khắp nơi trên toàn thế giới rằng Việt Nam sẽ được tự cho dân chủ trong tương lai không xa.

Một chính phủ hợp pháp tại Liên Hiệp Quốc lại đi đấu tố với một người Việt Nam đang tổ chức buổi Lễ Vinh Danh cho những nhân vật lãnh đạo của nhiều quốc gia tại LHQ

Một chính quyền có dân có quân đội và vũ khí trong tay lại sữ dụng bản cáo trạng "năm 2006" tại NAM HÀN để vu khống, chụp mũ một người Việt Nam với hai bàn tay trắng sống lưu vong vì không chấp nhận sự cai trị của chế độ Cộng Sản. Ông Nguyễn Hữu Chánh. ông là ai ?

 

Xem nội dung sự cố ...

HIỆP ĐỊNH PARIS

VỤ ÁN  NAM HÀN

BIẾN CỐ tại LHQ

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

Các trang mạng,

truyền thông báo chí 

về hiện tình đất nước,

xã hội Việt Nam.

- NHÂN QUYỀN

- CHÍNH TRỊ

- KINH TẾ

Tài Liệu

Hình ảnh hoạt động hải ngoại

Tham Luận

BIẾN CỐ - THỜI CUỘC - LỊCH SỬ - TIẾN TRÌNH

CÁC TÀI LIỆU NÀY nói lên hành trình đầy gian truân, sóng gió mà ông Nguyễn Hữu Chánh và các chiến hữu đã vượt qua, bất chấp vô vàn khó khăn kể cả tính mạng của mình nhằm lật đổ chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam. 

CÁC CUỘC HỘI LUẬN CỦA CPVNTD  nhằm đưa ra kế hoạch tái thiết đất nước dựa trên quyền lợi căn bản của người dân.

 

NGOẠI VẬN: Kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế nhằm đem lại dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

bottom of page