top of page

       . VỤ ÁN NAM HÀN

      . HIỆP ĐỊNH PARIS

      . BIỂN ĐẢO

"Trong bối cảnh là các phương tiện truyền thông khác do chính quyền Việt nam kiểm soát như là, báo in, radio, TV, bị kiểm duyệt rất nghiêm ngặt, thì Internet với mức độ truyền tải thông tin rất là mau lẹ, đi kèm với những tiện ích của nó, làm cho người dùng ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước mà truyền thông bị kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt như ở Việt nam, có khả năng tiếp cận được với những thông tin đa chiều hơn. Mọi người có thể tiếp cận nhiều nguồn khác nhau trên Internet, chứ không phải là chỉ một nguồn mà nhà cầm quyền Việt nam hay là các nhà cầm quyền có mong muốn kiểm duyệt thông tin khác muốn họ biết tới chỉ với phương thức một chiều.”

3

VỤ KIỆN NAM HÀN

VỤ KIỆN NAM HÀN

TÒA THƯỢNG THẨM SEOUL ,  CỘNG HÒA NAM HÀN

Bộ Tư Pháp Hình Sự số 10

VU ÁN NAM HÀN trang 2

TÒA THƯỢNG THẨM SEOUL trang 3

Ghi chú: Theo thông lệ giữa hai nguyên thủ quốc gia chính thức yêu cầu thực thi hiệp ước dẫn độ đã được ký kết.

Vì quyền lợi hợp tác kinh tế song phương đang ở vị thế không thể phủ quyết, Tổng thống Nam Hàn phải chuyển vụ án cho Hội đồng tư pháp quyết định cuối cùng.

3

VU ÁN NAM HÀN trang 2

TÒA THƯỢNG THẨM SEOUL trang 3

bottom of page