top of page

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

Đại Hội Chính Nghĩa 1997

1997

CPCMVNTD tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa 1997

CPCMVNTD tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa 1997

Vận Động tại ÚC CHÂU 1997

Vận động thành lập các cơ sở Đại Biểu Chính Phủ tại Úc Châu

Vận Động Tổng Trưởng Bộ ngoại giao  - Trần Văn Lắm tham gia Đại Hội Chính Nghĩa

KHÔNG CỘNG SẢN, KHÔNG TƯ BẢN

CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN

bottom of page