top of page

THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

THẾ ĐỨNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TỰ DO

Theo tin tức, chiều ngày mồng 6 tháng 3 năm 2005, tại Việt Nam, Thượng tướng Cộng sản Nguyễn Văn Hưởng. Ủy Viên Trung Ương. Thứ Trưởng Bộ Công An, đã mở cuộc thảo luận về vấn đề tôn giáo với phái đoàn Hoa Kỳ do ông John Hanford, Đại Sứ Lưu Động của Bộ Ngoại Giao đứng đầu. Trong cuộc thảo luận, Hà Nội muốn Hoa Kỳ “ngăn chặn” (nguyên văn từ ngữ của báo Công An Nhân Dân số ra ngày 08/3/2005) sự hoạt động của ông Nguyễn Hữu Chánh và Chính Phủ Việt Nam Tự Do.

Trong cuộc thảo luận, mục đích chính về phía Hoa Kỳ là tìm lý do áp dụng quyết định tháng 9 năm 2004, liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Trong trường  hợp trước ngày 15 tháng 3 năm 2005 mà tình hình không thay đổi Ngoại Trưởng Condoleeza Rice có thể đề nghị Tổng Thống George W.Bush thi hành các biện pháp chế tài với nhà cầm quyền Hà Nội. Về phía Việt Nam, Cộng sản cố tìm cách chứng minh đã cố gắng cải thiện về tôn giáo và chống chế việc đã ban hành Pháp Lệnh về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo do Ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng sản Hà Nội ký ngày 18 tháng 6 năm 2004 và có hiệu lực kể từ 15 tháng 11 năm 2004.

Theo chúng ta biết Pháp lệnh về Tín ngưỡng, Tôn Giáo của CSVN là nhằm tiêu diệt các tôn giáo và tín ngưỡng ở trong nước bằng cách bắt mọi hành vi tế lễ, giảng đạo đều phải xin phép, còn các cấp bộ Cộng sản lại được tùy nghi cho phép hay không. Theo luật này, ai làm trái lại hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng không có giấy phép của nhà cầm quyền là phạm pháp và bị trừng phạt. Pháp Lệnh này hiện còn được áp dụng và sự tự do tôn giáo ở Việt Nam phải còn đáng được đặc biệt quan tâm. Để che đậy sự thật, Cộng sản Việt Nam có trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý và vài vị khác, lại cho Sư ông Thích Nhất Hạnh về giảng đạo, nên Chính Phủ Hoa Kỳ đã triển hạn thời gian thêm hai tuần để kết luận về tự do tôn giáo ở VN và quyết định có nên chế tài hay sẽ có biện pháp thích hợp khác. Ngày 21 tháng 3 năm 2005, trong cuộc họp với cộng đồng người Việt ở San Francissco, ông Đại sứ Michael W.Marine tuyên bố Cộng sản đã tiến bộ về nhiều mặt trong đó có tự do tôn giáo. Nhưng sau đó, vào ngày 28 tháng 3 năm 2005, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khi đưa ra bản phúc trình mới, đã chỉ trích Việt Nam về thành tích nhân quyền và cách đối xử khe khắt với những người đòi tự do tôn giáo và bất đồng chính trị.

Mục đích phụ của cuộc thảo luận là Cộng sản nhân vấn đề tôn giáo bẻ sang vấn đề chính trị xin Hoa Kỳ giúp CSVN ngăn chặn Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Theo bản tin của báo Công An Nhân Dân và An Ninh Thế Giới của Cộng sản có loan tin về cuộc gặp gỡ trên giữa Thượng Tướng Nguyễn Văn Hưởng và ông John Hanford thì Cộng sản Việt Nam muốn gán ghép ông Nguyễn Hữu Chánh là “trùm khủng bố” . Ông Hanford có cho CSVN biết là Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ đã nghiêm túc điều tra về hoạt động của ông Nguyễn Hữu Chánh và đã thâu thập được nhiền tin tức quan trọng. Ông Hanford đề nghị CSVN cung cấp thêm tin tức.

Trong chiến lược bao vây Trung Cộng và tìm mọi phương cách kéo Cộng sản Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Trung Cộng, Hoa Kỳ chắc chắn phải có chính sách trao đổi “give and take” để Hà Nội ngả dần về phía Hoa Kỳ. Câu hỏi được đặt ra là Chính Phủ Việt Nam Tự Do có phải là nạn nhân của cuộc trao đổi này hay không? Câu trả lời dứt khoát là không. Bởi vì Chính Phủ Việt Nam Tự Do đối với Hoa Kỳ vừa có tầm quan trọng chiến lược, vừa có tầm quan trọng chiến thuật trong chính sách phát triển tự do dân chủ trên thế giới, cụ thể là tại Việt Nam nhất là trong chủ trương đưa Việt Nam Cộng sản ra khỏi quỹ đạo của Trung Cộng.

Để giải thích vấn đề này sẽ rất dài dòng, có liên hệ đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Toàn Cầu, với Á Châu, với Trung Cộng và với Việt Nam.

Giáo sư Tiến sĩ HÀ THẾ RUYỆT

(Phó Thủ Tướng - Hải Ngoại CPVNTD)

Chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ hiện đang được áp dụng được tổng hợp trong toàn bộ các chiến lược về an ninh, quân sự, kinh tế và chính trị, ngoại giao, bắt nguồn từ nhóm Tân Bảo Thủ, với kế sách thảo hoạch từ  năm 1992, nhằm thực hiện một trật tự mới của thế giới sau chu kỳ chiến tranh lạnh, nhưng chiến lược này chỉ được thi hành phần nào khi Tổng Thống George W.Bush hay Bush đương nhiên đắc cử. Trong chiến lược về an ninh của Hoa Kỳ chính thức công bố bằng văn bản ngày 17 tháng 9 năm 2002, gồm khoảng 30 trang mà những ý chính đã được Tổng Thống Bush diễn ý trong nhiều bài diễn văn khác nhau, nhất là trong hai bài diễn văn nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2005 và diễn văn trước lưỡng viên quốc hội Hoa Kỳ tháng 2 năm 2005 vừa qua. Chúng ta thấy chiến lược an ninh toàn cầu đó gồm 8 phần chính:

  1. Đấu tranh cho khát vọng tôn trọng Nhân Vị con người.

  2. Tăng cường sức mạnh của Đồng Minh để cùng Hoa Kỳ đánh bại quân khủng bố quốc tế và cùng hành động để ngăn cản những cuộc tấn công của quân khủng bố vào Hoa Kỳ cùng đồng minh.

  3. Cùng hành động với những người khác để giải tỏa những mâu thuẫn trong các vùng.

  4. Ngăn cản không cho kẻ địch đe dọa Hoa Kỳ, Đồng Minh, bạn hữu bằng vũ khí giết người hàng loạt.

  5. Phát động một thời đại mới Phát Triển Kinh Tế Toàn Cầu qua thị trường và thương mãi tự do.

  6. Bành trướng chu kỳ Phát triển bằng những xã hội mở rộng và xây dựng mội nền móng dân chủ trên thế giới.

  7. Hoạch định những chương trình hợp tác hành động với các trung tâm quyền lực thế giới.

  8. Cải tiến các cơ cấu An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ để đáp ứng những thách thức cùng cơ hội mới của thế kỷ 21.

Trong 8 chủ trương chiến lược đó, đối với chúng ta, những dân tộc đang đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền thì phần 6 nhằm đưa thế giới đến những xã hội cởi mở và dân chủ, tuy là trọng tâm để Hoa Kỳ hóa giải nguồn gốc xuát phát ra khủng bố, nhưng cũng chính là mục tiêu đồng thuận của chúng ta để cùng Hoa Kỳ chặt chẽ chiến đấu bên nhau trong việc đưa Việt Nam đến dân chủ. Chính Phủ Việt Nam Tự Do đối với Hoa Kỳ có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ không những ở cấp quốc gia mà còn ở cấp khu vực, do đó yêu cầu của nhà cầm quyền phản dân chủ Cộng sản Việt Nam muốn Hoa Kỳ tiêu diệt đối thủ có trọng lượng của chúng, đã không có kết quả từ trước đến nay và mãi mãi về sau! Chính Phủ Việt Nam Tự Do không những đã mở trụ sở, dựng bảng tên hoạt động công khai trên đất Mỹ mà còn khánh thành Văn Phòng Liên Lạc của Chính Phủ trên đại lộ Connecticut, không xa mấy với Tòa Bạch Ốc ngay tại thủ đô Washington D.C. Song song với bành trướng hoạt động công khai tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Tộc Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Chánh là Tổng Bí Thư đã phát triển liên tục và càng ngày càng thách thức guồng máy trấn áp của bạo quyền Hà Nội.

Chiến lược của Hoa Kỳ ở Á Châu là phục hồi võ trang cho Nhật Bản, biến Nhật Bản thành đồng minh căn bản không những về kinh tế mà còn về quân sự. Bắc Hàn đã được sử dụng để đe dọa kích thích dân chúng Hoa Kỳ và Nhật. cũng như của các nước Á Đông không phản đối sự phục hồi võ trang cho Nhật Bản. Trong chiến lược quân sự toàn cầu mới của Hoa Kỳ, tái phối trí các căn cứ chiến lược và chiến thuật trải dài trên toàn thế giới, thì tại Á Châu căn cứ chiến lược là trục tam giác GUAM, NHẬT BẢN VÀ ÚC ĐẠI LỢI. Các căn cứ chiến thuật là Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia ở mặt Đông Á và Afghanistan, Iraq, Kyrgyzstan ở mặt Trung và Tây Á. Chuyến viếng thăm Á Châu của ông Donald Rumsfeld, Bộ Trường Quốc Phòng Hoa Kỳ vào các ngày cuối tháng 11 năm 2003, đã làm lộ ra chiến lược và chiến thuật ấy. Trong sự liên hoàn về chiến lược và chiến thuật các căn cứ đều hỗ tương ảnh hưởng trên các mặt trận Trung Đông, Á Châu và Âu Châu. Chiến lược của Á Châu đòi hỏi Hoa Kỳ phải bảo vệ các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, một Việt Nam Tự Do.

Trọng tâm cuộc chiến đấu cho nền an ninh của Hoa Kỳ và thế giới hiện nay là chống khủng bố. Muốn chống khủng bố Hoa Kỳ cần có sự hợp tác của các trung tâm quyền lực thế giới mà các cường quốc như Trung Cộng, Liên Bang Nga là quan trọng. Cung cách ứng xử với Nga và nhất là với Trung Cộng rất tế nhị, vì họ vừa là bạn lại vừa là thù. Đối với Trung Cộng, sự biến hóa từ bạn sang thù càng lúc càng tăng theo với đà phát triển về kinh tế và quân sự của Trung Cộng.  Chiến lược bao vây Trung Cộng do đó đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng và chu đáo, kể cả việc võ trang Nhật Bản, tiến đánh Afghanistan, Iraq, đặt căn cứ và làm thân với các quốc gia Kyrgyzstan, Uzbekistan, và Kazakstan. Mới đây Hoa Kỳ và Nhật Bản đã ký thông cáo chung đặt Đài Loan trong “tầm quan ngại”. Trung Cộng ban hành luật có thể thu hồi Đài Loan bằng võ lực. Bây giờ Hoa Kỳ và Trung Cộng đang có những tương quan quyền lợi hỗ tương. Hoa Kỳ cần Trung Cộng để chống khủng bố và bán hàng kỹ thuật đã bị phế thải, cùng sử dụng nhân công rẻ. Trung Cộng cần kỹ thuật và thị trường cũng như một phần vốn liếng đầu tư của Hoa Kỳ. Đài Loan là con bài của Mỹ để chờ dịp chọc giận mà tấn công Trung Cộng khi Trung Cộng trở nên đại thù. Để cuộc bao vây Trung Cộng được trọn vẹn và để bảo vệ hữu hiệu Đông Nam Á, Hoa Kỳ phải bằng moi cách phải có một nước Việt Nam Tự Do ngay bên cạnh sườn của bá quyền này.

Những chuyển động về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ gần đây đối với Cộng sản Việt Nam chỉ là phần nổi của một tảng băng ngầm. Bên trong sự chuyển động ấy còn nhiều ẩn số. Sự hãi sợ ra mặt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Chính Phủ Việt Nam Tự Do và cá nhân ông Nguyễn Hữu Chánh vô hình chung đã thêm lần nữa khẳng định với Hoa Kỳ rằng một thực thể chính trị đối kháng với chế độ đương trị tại Việt Nam, có tầm vóc thực sự đã xuất hiện. Trong kế sách dân chủ hóa toàn cầu, khi nhắc đến Việt Nam, Hoa Kỳ không thể không nhớ đến ẩn số Việt Nam Tự Do. Hiện nay Cộng sản Việt Nam e sợ Chính Phủ Việt Nam Tự Do, vì đó là một chính phủ lưu vong thực sự theo công pháp quốc tế, được lãnh đạo bởi một Đại Tướng, Cựu Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Chính Phủ Việt Nam Tự Do đã trở thành một đe dọa cho Cộng sản Việt Nam mà Hoa Kỳ cần phải có, yếu tố này cũng như cần thiết như các chuyển động về kinh tế, ngoại giao… khác để đưa Việt Nam ra khỏi quĩ đạo của Trung Cộng.

Trong diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Tổng Thống George W.Bush tuyên bố nhiều chiến lược, không có điều nào khác hơn 8 lãnh vực chiến lược được nêu trên, chỉ chi tiết hóa về một số khía cạnh. Khía cạnh được nhấn mạnh hơn cả là cần phải đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ. Tổng thống Bush nói rõ ràng ở đâu có đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ thì Hoa Kỳ sẽ hết lòng yểm trợ Georgia, Ukraine trong 16 tháng qua, và vừa đây, ngày 23 tháng 3 năm 2005, Kyrgyzstan là các quốc gia trực thuộc Liên Bang Xô Viết trước kia, dân chúng đã chỉ biểu tình ôn hòa và với sự yểm trợ của Hoa Kỳ về tài chánh, tình báo, áp lưc ngoại giao mà đã đạt được thành công mỹ mãn.

Để bao vây trọn vẹn Trung Cộng và bảo vệ Đông Nam Á, Hoa Kỳ cần đưa Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Trung Cộng. Thượng sách là có một Việt Nam hoàn toàn tự do. Trung sách là chấp nhận một Việt Nam trung lập. Hạ sách Hoa Kỳ mới phải cải tiến, tiếp tục dùng nhóm Cộng sản tham nhũng như hiện nay. Mỹ đang ở thế thượng phong, thì không có lý do gì phải dùng hạ sách. Do đó, thế đứng của Chính Phủ Việt Nam Tự Do vẫn vững chắc.

Nhưng Hoa Kỳ có những vấn đề của Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam có những vấn đề riêng của dân tộc Việt Nam. Chúng ta, những người Việt nặng lòng với vận mệnh của dân tộc, ở trong và ngoài nước phải nhân cơ hội, đồng hành với chánh sách lớn dân chủ hóa toàn cầu của Hoa Kỳ để thực hiện Quyền Dân Tộc Tự Quyết của mình. Chúng ta không thể ỷ lại vào bất cứ một cường quốc nào, dù cho đó là đồng minh Hoa Kỳ, bởi tự do không phải là một món quà để biếu tặng hay cho không. Tự do thật sự chỉ có giá trị khi chính chúng ta đấu tranh bằng mọi phương tiện, bằng mọi phương pháp đề giành lại từ trong tay kẻ thù. Quyết tâm đó của chúng ta sẽ làm cho kẻ thù phải e ngại và làm cho đồng minh phải kính nể, sòng phẳng. Một dân tộc lớn là một dân tộc có phẩm cách, không có tâm thức nô lệ. Nếu người Việt Nam trong nước thì ù lì, ngoài nước thì lạm dụng quyền tự do tiếp tục đánh phá, thóa mạ lẫn nhau vô cớ, thì Hoa Kỳ bó buộc phải dùng hạ sách.

Noi gương tổ tiên chúng ta, qua nhiều thế hệ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, hàng ngàn năm chống sự đô hộ của giặc Tàu, hàng trăm năm kháng chiến chống giặc Tây, thì chúng ta cũng sẽ kháng chiến chống nội thù Cộng sản cho đến khi giải phóng được dân tộc, thu hồi chủ quyền lại cho toàn dân. Chúng ta hãy noi gương tiền nhân. Lịch sử đã chứng minh: Bách Việt đã bị đồng hóa, nhưng Lạc Việt vẫn tồn tại và vẫn xứng danh là con cháu Lạc Hồng. Chúng ta nêu cao tinh thần Dân Tộc Tự Quyết, muôn người như một, nhất định tự đứng lên đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Khi chúng ta quyết đứng lên, Hoa Kỳ và đồng minh chắc chắn sẽ giúp chúng ta như Tổng Thống George W.Bush đã long trọng tuyên hứa.

bottom of page