top of page

                           QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

Chuyến đi về Việt Nam

Trọng tâm chính của năm 1991 là kế hoạch thiết lập lại liên kết chiến lược giữa các lực lượng kháng chiến trong và ngoài Việt Nam. Ông Chánh đã được lựa chọn bởi một tổ chức của giới trí thức Mỹ để dẫn đầu một phái đoàn về Việt Nam, cùng với các đồng chí của ông Hoàng An và Jimmy Tạ. Ở đó, ông đã tổ chức cuộc họp với Phó Thủ tướng Phan Văn Khải, cũng như các quan chức Cộng Sản cấp cao khác trong cả nước. Một cách chính thức, mục tiêu của cuộc họp này là để nghiên cứu ảnh hưởng của "chất độc da cam" trong hậu quả của chiến tranh Việt Nam, và kế hoạch đầu tư của công ty VINAMOTO Corporation, một doanh nghiệp kinh doanh trá hình. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của những chuyến đi này là để bí mật tái lập các kết nối với các tổ chức ngầm khác nhau được thành lập bởi ông Nguyễn Hoàng Dân. Ông cũng nhân cơ hội này để phân phối hai triệu bản sao của "Sổ tay lao động," báo cho hàng triệu người lao động tại Việt Nam về các quyền cơ bản của họ về lao động, trong đó thiết lập nền tảng cho các phong trào lao động sắp tới của công nhân Việt Nam từ năm 1991 đến nay.

Phái đoàn Hoa Kỳ đang trình bày các dự án và hoạt động tại Việt Nam, 1991.

Năm 1993, những phi vụ bí mật này bị chế độ Cộng Sản phát hiện. Ông Chánh cùng các đồng chí của mình đã phải trốn sang Campuchia. Ở đó, ông trở thành Tổng Tư Lệnh của "Liên Minh Các Lực Lượng Kháng Chiến ở Đông Dương". Để đào tạo các nhà lãnh đạo mới và hỗ trợ các hoạt động kháng chiến, ông đã mở "trường dạy nghề Pacific" ở Phnom Penh, thủ đô Campuchia. Nhà trường cũng đã được hỗ trợ bởi Charles Twinning - Đại sứ Mỹ tại Campuchia qua các chuyến thăm và tặng sách giáo khoa của mình.

Ông Nguyễn Hữu Chánh, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với Phó Thủ Tướng Phan Văn Khải tại Hà Nội, 1991.

bottom of page